Destinationer
GATE 3

Værktøjer til projektledelse og ledelse

Her er værktøjskassen til din projektledelse, lige til at downloade.
Opbyg dit "cockpit" med de rigtige værktøjer, som bedst understøtter din styring og projektledelse, skræddersyet til dine projekter.

Her er værktøjer indenfor projektledelse, programledelse og porteføljeledelse.

Savner du et projektledelsesværktøj i vores samling, så send os en mail, og vi vil arbejde på det.

 • Drejebog til facilitering

  Drejebog til facilitering

  Download værktøjet og iscenesæt dine møder og workshops så du får den ønskede effekt. Drejebogen hjælper dig til at facilitere møder og workshops med passion og engagement. Som projektleder er det typisk styregruppemøder, sprintmøder, idégenereringsmøder, fokusgruppeinterview, planlægningsworkshop, teambuildingaktiviteter, workshops med interessenter og projektgruppemøder, du skal lede og facilitere. Din opgave som facilitator er at skabe motivation, engagement og læring hos mødedeltagerne.

  Læs mere
 • Projektets organisation

  Projektets organisation

  Download værktøjet og beskriv projektets organisation præcist. Organisation indeholder alle dine ressourcer, det er projektets motor, der skal sikre faglig kvalitet, beslutningskompetence og involvering af ”kunderne”. Projekter er midlertidige og mange er ikke kendt med de forskellige roller, derfor er det vigtigt, at organisationen kan beskrives klart og tydeligt. Værktøjet giver dig 6 alternative skabeloner til at beskrive projektets organisation.

  Læs mere
 • Målhierarkiet og Impact case

  Målhierarkiet og Impact case

  Download værktøjet og udarbejd et målhierarki eller en impact case. Målhierarkiet og impact casen beskriver de ønskede effekter, projektet skal opnå, med SMART formulerede mål. Det er en væsentlig del af projektdefinitionen og er en slags kravspecifikation af projekteffekten. Målhierarkiet skaber en sammenhæng mellem projektets leverancer og effekter. Effektmålene defineres ud fra en grundig situationsanalyse for at sikre, at projektet sikrer den ønskede return on investment.

  Læs mere
 • Milepælsplanen

  Milepælsplanen

  Download værktøjet og se hvordan du som projektleder udarbejder en milepælsplan eller masterplan med projektteamet. Værktøjet beskriver, hvordan en proaktiv projektleder faciliterer planlægningen i projektteamet, så der på samme tid foretages teambuilding og skabes kvalitet i planen. Værktøjet viser, hvordan planlægningen tager udgangspunkt i projektets scope beskrevet i målhierarkiet. Projektplanen opbygges i indsatsområder og korte feedback loops, så en proaktiv opfølgning er mulig.

  Læs mere
 • Kommunikationsplanen

  Kommunikationsplanen

  Download skabeloner til projektets kommunikationsplan. Projektets kommunikationen skal skabe og fastholde kendskab og støtte til projektet. Kommunikationen til de målgrupper som rammes af projektets forandringer, skal sikre accept og skabe tryghed. Værktøjet beskriver forskellige kommunikationsmodeller, f.eks. aktantmodellen som sikrer en hensigtsmæssig opbygning af fortællingen. I forandringskommunikation er aktiv lytning og involvering en væsentlig del at håndteringen af de forskellige interessenter.

  Læs mere
 • Visuel agil planlægningstavle

  Visuel agil planlægningstavle

  Download værktøjet og arbejd visuelt i projektteamet. Arbejder du agilt eller vil du bruge visuelle metoder i et mere traditionelt projekt, så print den agile planlægningstavle i det format, du ønsker. Den kan anvendes i agile projekter, uanset om du arbejder efter Scrum, Half Double eller andre principper. Følg værktøjets anvisninger til, hvordan du opbygger planlægningstavlen og gennemfører planlægnings- og opfølgningsmøder med projektteamet. Den visuelle planlægningstavle sikrer overblik, korte feedback loops, skaber engagement og fælles fokus.

  Læs mere
 • Ansvarsfordelingsskema

  Ansvarsfordelingsskema

  Download værktøjet og beskriv deltagernes ansvar og involvering præcist, så den er let at kommunikere. Dine ressourcer er projektets motor, der skal sikre faglig kvalitet, beslutningskompetence og involvering af ”kunderne”. Derfor er det vigtigt, at ansvarsfordelingen og den enkeltes roller er beskrevet klart og tydeligt. Værktøjet definerer de vigtigste interessenters involvering mht. deres ansvar, om de er udførende, om de skal høres, informeres eller godkende forskellige aktiviteter eller resultater.

  Læs mere
 • Tryghedsanalyse i projektet

  Tryghedsanalyse i projektet

  Vurder hvorfor personer yder modstand imod de forandringer, dit projekt introducerer. Det handler om, hvor trygge medarbejderne er ved projektets forandringer. Tryghedsanalysen belyser seks domæner. Hver af disse domæner aktiverer enten trussels- eller belønningsreaktioner i vores hjerne, som fokuserer på at minimere fare og maksimere belønning.

  Læs mere
Indlæs flere
quote

"Man will not fly for 50 years."

- Wilbur Wright, 1903

Hvem er airborn leadership?

Som projektleder har jeg altid ønsket mig et sted, hvor jeg kunne klikke ind og få inspiration, relevant viden og konkrete værktøjer, uanset tidspunktet og hvor jeg var. En trådløs værktøjskasse hvor viden kom til mig gennem luften. En hjælp der kunne give mig et konkret løft i min nuværende udfordring.

Du har aldrig været vigtigere som projektleder. Projekter er motoren i udvikling af en bedre forretning, nye produkter, forbedringer i samfundet og den globale omstilling til bæredygtig energi og produktion. Dit lederskab er derfor altafgørende. Som leder og projektleder er du værktøjet, der skaber resultaterne.

Jeg håber airborn leadership kan være din gateway til viden indenfor projektledelse, uanset hvilken rejse du er på.

John Ryding Olsson Grundlægger & forfatter
John Ryding Olsson Grundlægger & forfatter John Ryding Olsson

Søger du luft under vingerne?

Bliv opdateret med ny viden og nye værktøjer direkte i din indbakke