Destinationer

Check dine relationer

Download værktøjet og check dine relationer til de vigtigste interessenter af. Dit netværk og dine relationer er afgørende for succes. Har du magtfulde relationer, er du en magtfuld projektleder! Du skal være proaktiv og opbygge dine relationer, inden du kan modtage opbakning og støtte. Værktøjet hjælper dig til at reflektere over, hvordan du opbygger og vedligeholder tilliden til dig. Interessenterne skal opfatte dig som en leder med integritet, troværdighed og pålidelighed. Du skal skabe intimitet og ærligt interessere dig for interessenterne.

Fuld beskrivelse

Formålet med værktøjet er at foretage et sundhedscheck af dine vigtigste relationer. Gennem en systematisk refleksion over de kvaliteter som skaber tillid hos interessenterne får du mulighed for at udvikle relationerne. Værktøjet vil også udvikle din empati og evnen til at lytte aktivt til interessenternes feedback om dit lederskab.

Værktøjet afdækker og vurderer de vigtigste relationer i projektet og hvor stærk den enkelte relation er i øjeblikket. Værktøjet beskriver hvor der de svage punkter i den enkelte relation og definerer hvilke tiltag der er vigtige for at forbedre den enkelte relation

Hvornår bruges værktøjet i projektet?

  • Værktøjet kan bruges til at vurdere de vigtigste relationer ved projektets start. Er der relationer der skal opbygges?
  • Metoden kan også bruges løbende gennem projektet, når projektlederen vurderer, at der er udfordringer med relationen til enkelte interessenter

Relationer bygges af tillid. Interessenterne skal have tillid til dig.

Tillidsligning, herunder indeholder fire egenskaber, som bestemmer, om folk har tillid til dig og dermed om du kan opbygge er tæt relation til andre.

Tillid = (troværdighed + tålidelighed + tntimitet)/fokus på egne behov

De fire egenskaber som skaber tillid

Relationer skal opbygges, inden du får brug for dem. Du er nødt til at sætte noget ind på goodwill kontoen, inden du kan hæve opbakning og støtte.

  • Troværdigheden grundlægges af din viden om projektopgaven. Du må have et fagligt ståsted. Har du sammensat et troværdigt team til at løse opgaven? Er det klart, hvad du står for, hvilke værdier du har, og leder du i overensstemmelse med dette. Melder du klart ud, hvis du er i tvivl eller ikke kender svaret?
  • Pålidelighed. Hvordan lever du op til dine løfter. Leveres der til tiden? Det handler også om, at ændringer ikke kommer som overraskelser, men at du hele tiden er lidt foran og kommunikerer justeringer, der er på vej i projektet. Pålideligheden er også påvirket af erfaringerne fra tidligere projekter.
  • Intimitet. Handler om empati og ærlig interesse for andre mennesker. Det betyder, at du har en personlig relation, så mennesker er villige til dele deres egne personlige bekymringer. Det siger noget om din evne og villighed til at være åben og dele din egen tvivl og sårbarhed.
  • Mindre fokus på egne behov. Det sidste element handler om, hvor selvisk du agerer. Hvor meget kommer dine egne interesser først i forhold til interessenten eller projektet? Det handler om, hvor meget dine egne interesser får lov at styre eller forstyrre dit arbejde.

Sådan gør du

Dette er først og fremmest et analyseværktøj for projektlederen. Det vil være en fordel, hvis det udarbejdes på baggrund af samtaler og erfaringer med interessenterne.

Skabelon 1:

  • Trin 1: Angiv de vigtige interessenter i venstre kolonne og marker med et X i de farvede kvadrater, hvor stor tillid du tror, interessenten har til dig. Grøn: Stor tillid, du opfattes som en stjerne. Gul: Rimelig tillid, men med nogle smuttere. Rød: Manglende tillid til dig.
  • Trin 2: Vurder derefter den enkelte interessent fra venstre mod højre i de fire søjler. Hvis der er problemer med tilliden, hvor er udfordringen så? Marker med et X i de farvede kvadrater hvor du synes, problemet er. Grøn: Ingen problemer, Gul: Problematisk, Rød: Store problemer.
  • Trin 3: Gennemgå derefter den enkelte interessent fra venstre mod højre og vurder hvilke tiltag du som projektleder vil iværksætte de steder, hvor du har sat X i gul eller rød. Gennemfør dine tiltag og følg op ved at spørge interessenterne om feedback på din projektledelse.

Se den udførlige beskrivelse af fremgangsmåden i PowerPoint værktøjet: Check dine relationer. Word værktøjet indeholder udelukkende skabelonerne. Bemærk at PowerPoint værktøjet anvender ovenstående farvekode, hvorimod Word værktøjet anvender en score 1, 2 og 3 eller A, B og C. Dette sundhedscheck af dine relationer er et generelt ledelsesværktøj, som kan anvendes, uanset om du arbejder med projekter, som tager udgangspunkt i IPMA, Prince2, PMI, agile metoder som Scrum eller Half Double.

quote

"The aim of marketing is to know and understand the customer so well the product or service fits him and sells itself."

- Peter Drucker

Hvem er airborn leadership?

Som projektleder har jeg altid ønsket mig et sted, hvor jeg kunne klikke ind og få inspiration, relevant viden og konkrete værktøjer, uanset tidspunktet og hvor jeg var. En trådløs værktøjskasse hvor viden kom til mig gennem luften. En hjælp der kunne give mig et konkret løft i min nuværende udfordring.

Du har aldrig været vigtigere som projektleder. Projekter er motoren i udvikling af en bedre forretning, nye produkter, forbedringer i samfundet og den globale omstilling til bæredygtig energi og produktion. Dit lederskab er derfor altafgørende. Som leder og projektleder er du værktøjet, der skaber resultaterne.

Jeg håber airborn leadership kan være din gateway til viden indenfor projektledelse, uanset hvilken rejse du er på.

John Ryding Olsson Grundlægger & forfatter
John Ryding Olsson Grundlægger & forfatter John Ryding Olsson

Søger du luft under vingerne?

Bliv opdateret med ny viden og nye værktøjer direkte i din indbakke