Destinationer

Risikoanalyse

Risikoanalysen afdækker projektets risici, vurderer hvor alvorlige de enkelte risici er og prioriterer de pågældende risici. Endelig giver analysen løsninger til at forebygge eller afbøde disse risici. Disse forslag kan indarbejdes i projektplanen. Værktøjet består af en række skabeloner som er lige til at bruge og kopiere ind i din rapport eller projektbeskrivelse. Skabelonerne findes i Power Point eller Word.

Fuld beskrivelse

Gennemføres risikoanalysen på overordnet niveau for at sikre et robust projektdesign, bør projektejer og eventuel styregruppe deltage. Det er også relevant at involvere nøglespecialister og nøgleinteressenter. Det er vigtigt, at alle med relevant viden eller som skal leve med de mulige risici involveres

Når projektet er designet og planlagt, foretages risikoanalysen som udgangspunkt af projektteamet. Her vil det være hensigtsmæssigt at involvere projektejer og relevante specialister, som ikke er faste medlemmer i teamet. Projektejer og styregruppe skal som minimum acceptere risikoanalysen, dens konsekvenser og ressourcer til forebyggende og afbødende tiltag.

Sådan gennemføres risikoanalysen

Saml de relevante deltagere og gennemfør en workshop med følgende aktiviteter:

  1. Gennemfør en brainstorming over emnet: ”Hvad kan gå galt i projektet?” Husk brainstormingsreglerne og brug eventuel inspirationslisten i værktøjet.
  2. Noter alle idéer til risici på papkort eller post-it lapper.
  3. Sorter papkort eller post-it lapper ud fra to kriterier: ”Sandsynligheden for at det sker” og ”Konsekvensen hvis det sker” (Skabelon 1). I stedet for den visuelle prioritering, kan der også foretages en beregning af den enkelte risiko. Risiko = sandsynlighed x konsekvens (Skabelon 2).
  4. Beskriv forebyggende og afbødende tiltag. Udtænk flere alternative tiltag i samarbejde med de relevante deltagere (Skabelon 3).
  5. Vurder de forskellige tiltag og beskriv deres evne til at reducere sandsynligheden eller mindske konsekvensen. Vurder hvad de enkelte tiltag kræver af ressourcer i penge og tid (Skabelon 4).
  6. Vælg de bedste tiltag og indsæt dem i projektplanen. Definer hvilken milepæl der lukker den pågældende risiko f.eks. en test, en høring eller andet. Beskriv hvornår denne risiko er lukket og hvem der er ansvarlig (Skabelon 5).

 

quote

"The number of PMI certified in the world: 700,000 (2015)"

- PMI

Hvem er airborn leadership?

Som projektleder har jeg altid ønsket mig et sted, hvor jeg kunne klikke ind og få inspiration, relevant viden og konkrete værktøjer, uanset tidspunktet og hvor jeg var. En trådløs værktøjskasse hvor viden kom til mig gennem luften. En hjælp der kunne give mig et konkret løft i min nuværende udfordring.

Du har aldrig været vigtigere som projektleder. Projekter er motoren i udvikling af en bedre forretning, nye produkter, forbedringer i samfundet og den globale omstilling til bæredygtig energi og produktion. Dit lederskab er derfor altafgørende. Som leder og projektleder er du værktøjet, der skaber resultaterne.

Jeg håber airborn leadership kan være din gateway til viden indenfor projektledelse, uanset hvilken rejse du er på.

John Ryding Olsson Grundlægger & forfatter
John Ryding Olsson Grundlægger & forfatter John Ryding Olsson

Søger du luft under vingerne?

Bliv opdateret med ny viden og nye værktøjer direkte i din indbakke