Destinationer

Projektplan – alt hvad du behøver

Her på siden vil du finde alle produkter og gratis indhold vi har angående projektplan. Airbornleadership laver både e-læring, bøger, værktøjer og artikler om projektledelse, som kan hjælpe dig i dit arbejde med en projektplan.

Projektplanen udarbejdes for at få et overblik, skabe mulighed for at styre så leverancer og effekt tilvejebringes til tiden og på budgettet. Derudover skaber projektplanen en fælles forståelse og accept af opgaverne blandt projektdeltagere og interessenter.

Læs mere om hvad en projektplan er længere nede på siden her og find yderligere information og værktøjer fra airbornleadership.

 • Design af projektet

  Design af projektet

  e-learning

  Design dit projekt, så det kommer sikkert i havn
  Opgaven dikterer, hvilke aktører der er behov for, valg af struktur, metoder og værktøjer.

  Læs mere
 • At arbejde i sprints

  At arbejde i sprints

  e-learning

  Opnå korte feedbackloops og hurtig læring i projektet
  Brug de 5 nøglehandlinger, de 5 roller og de 5 ufravigelige regler

  Læs mere
 • Visuelle metoder

  Visuelle metoder

  e-learning

  Arbejd visuelt og få hele teamet som medspillere. Få adgang til deres viden, idéer, opfattelser, energi og skab et fælles overblik

  Læs mere
 • Projektets effektmålsætning

  Projektets effektmålsætning

  e-learning

  Effektmålsætningen skal være præcis og opbygges, så det er muligt at følge udviklingen i projektforløbet – og så der er opbakning til målene hos nøgleinteressenterne.

  Læs mere
 • Effektmåling i projektet

  Effektmåling i projektet

  e-learning

  Man får det, man måler
  Dit projekt skal skabe effekt, derfor skal du måle effekten.

  Læs mere
 • Projektopfølgning

  Projektopfølgning

  e-learning

  Katastrofer opstår sjældent ”ud af det blå”. Der har næsten altid været tidlige varsler og ofte mange af dem. Projektopfølgning handler om hele tiden at være i kontakt med virkeligheden.

  Læs mere
 • Ledelsesstrukturen i projektet

  Ledelsesstrukturen i projektet

  e-learning

  Få styr på ledelsesstrukturen. Skab sammenhæng mellem ledelsesopgaver, møder, rapportering og metoder.

  Læs mere
 • Ledelse fremad

  Ledelse fremad

  e-learning

  Design projektet så der skabes reel effekt og kundetilfredshed. Dit projektdesign skal sikre faglig kvalitet, hurtig læring, involvering og beslutninger til tiden.

  Læs mere
Se al e-læring
 • Power i projekter og portefølje

  Power i projekter og portefølje

  book

  NY 4. UDGAVE af denne klassiske grundbog som anvendes af DTU, CBS, flere professionshøjskoler, højere læreanstalter og private kursusudbydere. 80.000 projektledere har haft glæde af bogens praktiske tilgang og læsevenlige sprog. Bogen dækker de vigtigste emner til din IPMA-certificering.

  Læs mere
 • Half Double

  Half Double

  book

  Bogen beskriver Half Double metoden, som halverer tiden til effekt og fordobler effekten. Undersøgelser viser, at 86% af de projekter der anvender metoden, når succeskriterierne. Metoden er udviklet i et samarbejde mellem 14 virksomheder, 1400 projektentusiaster, 3 universiteter, Implement Consulting Group og Industriens fond. Bogen gennemgår metoderne med en: ”Sådan gør du attitude”.

  Læs mere
Se alle bøger
 • Milepælsplanen

  Milepælsplanen

  tool

  Download værktøjet og se hvordan du som projektleder udarbejder en milepælsplan eller masterplan med projektteamet. Værktøjet beskriver, hvordan en proaktiv projektleder faciliterer planlægningen i projektteamet, så der på samme tid foretages teambuilding og skabes kvalitet i planen. Værktøjet viser, hvordan planlægningen tager udgangspunkt i projektets scope beskrevet i målhierarkiet. Projektplanen opbygges i indsatsområder og korte feedback loops, så en proaktiv opfølgning er mulig.

  Læs mere
 • Milepælsbeskrivelsen

  Milepælsbeskrivelsen

  tool

  Download værktøjet og beskriv milepælene præcist. Milepælene er projektets resultater undervejs. En konsekvent projektopfølgning er kun mulig, hvis milepælene er veldefinerede og SMART formuleret. En god milepælsbeskrivelse omfatter en definition af den tilstand der skal være opnået, terminen og hvem der er ansvarlig. Beskrivelsen skal indeholde de forudsætninger, milepælen bygger på og de krav, milepælen skal opfylde, hvordan det testes at kravene er opfyldt og hvem der godkender milepælen.

  Læs mere
 • Visuel agil planlægningstavle

  Visuel agil planlægningstavle

  tool

  Download værktøjet og arbejd visuelt i projektteamet. Arbejder du agilt eller vil du bruge visuelle metoder i et mere traditionelt projekt, så print den agile planlægningstavle i det format, du ønsker. Den kan anvendes i agile projekter, uanset om du arbejder efter Scrum, Half Double eller andre principper. Følg værktøjets anvisninger til, hvordan du opbygger planlægningstavlen og gennemfører planlægnings- og opfølgningsmøder med projektteamet. Den visuelle planlægningstavle sikrer overblik, korte feedback loops, skaber engagement og fælles fokus.

  Læs mere
 • Målhierarkiet og Impact case

  Målhierarkiet og Impact case

  tool

  Download værktøjet og udarbejd et målhierarki eller en impact case. Målhierarkiet og impact casen beskriver de ønskede effekter, projektet skal opnå, med SMART formulerede mål. Det er en væsentlig del af projektdefinitionen og er en slags kravspecifikation af projekteffekten. Målhierarkiet skaber en sammenhæng mellem projektets leverancer og effekter. Effektmålene defineres ud fra en grundig situationsanalyse for at sikre, at projektet sikrer den ønskede return on investment.

  Læs mere
 • Kommunikationsplanen

  Kommunikationsplanen

  tool

  Download skabeloner til projektets kommunikationsplan. Projektets kommunikationen skal skabe og fastholde kendskab og støtte til projektet. Kommunikationen til de målgrupper som rammes af projektets forandringer, skal sikre accept og skabe tryghed. Værktøjet beskriver forskellige kommunikationsmodeller, f.eks. aktantmodellen som sikrer en hensigtsmæssig opbygning af fortællingen. I forandringskommunikation er aktiv lytning og involvering en væsentlig del at håndteringen af de forskellige interessenter.

  Læs mere
 • Ansvarsfordelingsskema

  Ansvarsfordelingsskema

  tool

  Download værktøjet og beskriv deltagernes ansvar og involvering præcist, så den er let at kommunikere. Dine ressourcer er projektets motor, der skal sikre faglig kvalitet, beslutningskompetence og involvering af ”kunderne”. Derfor er det vigtigt, at ansvarsfordelingen og den enkeltes roller er beskrevet klart og tydeligt. Værktøjet definerer de vigtigste interessenters involvering mht. deres ansvar, om de er udførende, om de skal høres, informeres eller godkende forskellige aktiviteter eller resultater.

  Læs mere
Se alle værktøjer
 • Design projektet for effekt

  Design projektet for effekt

  theory

  For at opnå strategisk effekt, skal der bygges bro mellem leverancer og effekt

  Læs mere
 • Træf beslutninger på den gode måde

  Træf beslutninger på den gode måde

  theory

  Fire strategier til optimale og legitime beslutninger, uden at bruge for megen tid

  Læs mere
 • Forstå usikkerheden i hele projektetforløbet

  Forstå usikkerheden i hele projektetforløbet

  theory

  Projektets indre usikkerhed kan vi reducere. Usikkerheden i den omgivende organisation og eksternt er ikke sådan at styre.

  Læs mere
Se alle teorier
quote

"A vision is not just a picture of what could be; it is an appeal to our better selves, a call to become something more."

- Rosabeth Moss Kanter

Hvem er airborn leadership?

Som projektleder har jeg altid ønsket mig et sted, hvor jeg kunne klikke ind og få inspiration, relevant viden og konkrete værktøjer, uanset tidspunktet og hvor jeg var. En trådløs værktøjskasse hvor viden kom til mig gennem luften. En hjælp der kunne give mig et konkret løft i min nuværende udfordring.

Du har aldrig været vigtigere som projektleder. Projekter er motoren i udvikling af en bedre forretning, nye produkter, forbedringer i samfundet og den globale omstilling til bæredygtig energi og produktion. Dit lederskab er derfor altafgørende. Som leder og projektleder er du værktøjet, der skaber resultaterne.

Jeg håber airborn leadership kan være din gateway til viden indenfor projektledelse, uanset hvilken rejse du er på.

John Ryding Olsson Grundlægger & forfatter
John Ryding Olsson Grundlægger & forfatter John Ryding Olsson

Søger du luft under vingerne?

Bliv opdateret med ny viden og nye værktøjer direkte i din indbakke