Destinationer

IPMA – Alt hvad du skal vide

Her på siden vil du finde alle produkter og gratis indhold vi har angående IPMA. Airbornleadership laver både e-læring, bøger, værktøjer og artikler om projektledelse, som er en god forberedelse til din IPMA certificering.

Som projektleder er det din opgave at styre projektet på professionel vis. Det er vigtigt at kunne dokumentere, at du kan gennemføre projekter ansvarligt og få mest muligt ud af de ressourcer, der stilles til rådighed. Mange virksomheder ønsker derfor, at du har et IPMA certifikat hvis du skal ansættes som projektleder.

Med en IPMA certificering får du papir på dine kompetencer indenfor de tre kompetenceområder: Kontekst, Mennesker og Metoder. IPMA tester både viden og praktiske færdigheder.

Læs mere om hvad IPMA er længere nede på siden her og find yderligere information og værktøjer fra airbornleadership.

 • Power i projekter og portefølje

  Power i projekter og portefølje

  book

  NY 4. UDGAVE af denne klassiske grundbog som anvendes af DTU, CBS, flere professionshøjskoler, højere læreanstalter og private kursusudbydere. 80.000 projektledere har haft glæde af bogens praktiske tilgang og læsevenlige sprog. Bogen dækker de vigtigste emner til din IPMA-certificering.

  Læs mere
 • Projektlederskabet – effekt til tiden

  Projektlederskabet – effekt til tiden

  book

  Bogen er en overbygning på Power i projekter og portefølje og sætter fokus på to vigtige emner: Projektets effekt og projektlederens lederskab. Studier viser, at ca. 74% af alle projekter fejler på grund af manglende lederskab. Så hvis du kan værktøjerne, er næste fokus projektlederskabet.

  Læs mere
 • Half Double

  Half Double

  book

  Bogen beskriver Half Double metoden, som halverer tiden til effekt og fordobler effekten. Undersøgelser viser, at 86% af de projekter der anvender metoden, når succeskriterierne. Metoden er udviklet i et samarbejde mellem 14 virksomheder, 1400 projektentusiaster, 3 universiteter, Implement Consulting Group og Industriens fond. Bogen gennemgår metoderne med en: ”Sådan gør du attitude”.

  Læs mere
 • Facilitering

  Facilitering

  book

  Skab resultater gennem involvering.
  Forandringer skal ledes, så den ønskede effekt opnås. Hvis du som projektleder er ansvarlig for at drive forandringsprocesserne og sikre, at forandringerne rent faktisk finder sted, er facilitering et af svarene.

  Læs mere
 • Gevinstrealisering

  Gevinstrealisering

  book

  Gevinstrealisering er en praktisk guide med eksempler på, hvordan et fokus på gevinstrealisering gennem hele et projekts levetid er afgørende for at høste projektets gevinster.

  Læs mere
Se alle bøger
 • Design af projektet

  Design af projektet

  e-learning

  Design dit projekt, så det kommer sikkert i havn
  Opgaven dikterer, hvilke aktører der er behov for, valg af struktur, metoder og værktøjer.

  Læs mere
 • Konflikthåndtering

  Konflikthåndtering

  e-learning

  Få noget ud af konflikterne
  Konflikter er en helt naturlig del af projektarbejdet. Gå aktivt ind i dem og håndtere dem. Projektledelse ved John Ryding Olssen.

  Læs mere
 • Din ledelsesstil

  Din ledelsesstil

  e-learning

  Vælg den ledelsesstil der giver størst effekt i situationen
  Din ledelsesstil er afgørende for din gennemslagskraft som leder. Din ledelsesstil skal tilpasses den enkelte projektdeltager, teamets og projektets situation.

  Læs mere
 • Projektets effektmålsætning

  Projektets effektmålsætning

  e-learning

  Effektmålsætningen skal være præcis og opbygges, så det er muligt at følge udviklingen i projektforløbet – og så der er opbakning til målene hos nøgleinteressenterne.

  Læs mere
 • Ledelse fremad

  Ledelse fremad

  e-learning

  Design projektet så der skabes reel effekt og kundetilfredshed. Dit projektdesign skal sikre faglig kvalitet, hurtig læring, involvering og beslutninger til tiden.

  Læs mere
 • Ledelse nedad

  Ledelse nedad

  e-learning

  Projektteamet er projektets motor, det skal du smøre og tune, så det yder sit absolut bedste! Kæmp for dine projektdeltagere og du bliver overrasket over effekten. Alle projektledere kender til den situation, at man ikke har fået de lovede ressourcer. Men mange erkender ikke, at de har fået ressourcerne, men kun udnytter dem 75%.

  Læs mere
 • Ledelse opad

  Ledelse opad

  e-learning

  Projektejer er afgørende for projektet, derfor skal du lede opad! Succesprojekter har en aktiv projektejer eller styregruppe, som ikke kun har bestilt opgaven. Derfor skal projektejer og projektleder fungere som et ledelsesteam med hver deres fokus. Derfor skal projektleder kunne lede opad mod styregruppen og projektejer.

  Læs mere
 • Ledelse udad

  Ledelse udad

  e-learning

  Hvis forandringerne skal have effekt, skal du lede interessenterne. Ledelse udad er afgørende, fordi interessenterne har meget stor viden, som dit projekt har brug for. Mange interessenter har også stor indflydelse, så de enten kan være til stor hjælp eller en besværlig modstander.

  Læs mere
 • Ledelse indad

  Ledelse indad

  e-learning

  Ledelse handler om, hvordan du er og hvad du gør. Derfor er ledelsesudvikling og udvikling af dig som person vigtigt, så du bevarer dit engagement og spreder positiv energi omkring dig.

  Læs mere
 • Ledelse bagud

  Ledelse bagud

  e-learning

  Projekter er usikre og komplekse, derfor er hurtig læring og refleksion altafgørende. Derfor er strategien prøv, test, vurder og juster. Ledelse bagud er en afgørende faktor i din projektledelse.

  Læs mere
Se alt e-læring
 • Projektets organisation

  Projektets organisation

  tool

  Download værktøjet og beskriv projektets organisation præcist. Organisation indeholder alle dine ressourcer, det er projektets motor, der skal sikre faglig kvalitet, beslutningskompetence og involvering af ”kunderne”. Projekter er midlertidige og mange er ikke kendt med de forskellige roller, derfor er det vigtigt, at organisationen kan beskrives klart og tydeligt. Værktøjet giver dig 6 alternative skabeloner til at beskrive projektets organisation.

  Læs mere
 • Målhierarkiet og Impact case

  Målhierarkiet og Impact case

  tool

  Download værktøjet og udarbejd et målhierarki eller en impact case. Målhierarkiet og impact casen beskriver de ønskede effekter, projektet skal opnå, med SMART formulerede mål. Det er en væsentlig del af projektdefinitionen og er en slags kravspecifikation af projekteffekten. Målhierarkiet skaber en sammenhæng mellem projektets leverancer og effekter. Effektmålene defineres ud fra en grundig situationsanalyse for at sikre, at projektet sikrer den ønskede return on investment.

  Læs mere
 • Milepælsplanen

  Milepælsplanen

  tool

  Download værktøjet og se hvordan du som projektleder udarbejder en milepælsplan eller masterplan med projektteamet. Værktøjet beskriver, hvordan en proaktiv projektleder faciliterer planlægningen i projektteamet, så der på samme tid foretages teambuilding og skabes kvalitet i planen. Værktøjet viser, hvordan planlægningen tager udgangspunkt i projektets scope beskrevet i målhierarkiet. Projektplanen opbygges i indsatsområder og korte feedback loops, så en proaktiv opfølgning er mulig.

  Læs mere
 • Risikoanalyse

  Risikoanalyse

  tool

  Risikoanalysen afdækker projektets risici, vurderer hvor alvorlige de enkelte risici er og prioriterer de pågældende risici. Endelig giver analysen løsninger til at forebygge eller afbøde disse risici. Disse forslag kan indarbejdes i projektplanen. Værktøjet består af en række skabeloner som er lige til at bruge og kopiere ind i din rapport eller projektbeskrivelse. Skabelonerne findes i Power Point eller Word.

  Læs mere
 • Interessentanalyse

  Interessentanalyse

  tool

  Download interessentanalysen som et nyttigt værktøj til din projektledelse. Interessentanalysen giver bl.a. input til din kommunikationsplan, forandringsledelse og viden om mulige interessekonflikter. Som projektleder skal du facilitere workshops og fokusgrupper for at få viden fra de vigtigste interessenter. Du skal skabe accept for projektets løsninger hos interessenterne. Det kræver, at du kender interessenterne, deres ønsker og bekymringer.

  Læs mere
 • Check motivationen

  Check motivationen

  tool

  Download værktøjet og gennemfør et check af motivationen i projektteamet. De mange motivationsfaktorer påvirker den enkelte projektdeltager forskelligt og dermed den enkeltes engagement og passion for projektet. Som projektleder kræver det empati og aktiv lytning, at forstå hvordan du skruer op for motivationen hos den enkelte. Dette værktøj tager udgangspunkt i motivationsteorier fra Daniel Pink, Maslows, Hertzbergs og Czikszentmihalyi og giver dig et overblik.

  Læs mere
Se alle værktøjer
 • Konflikttyper i projektet

  Konflikttyper i projektet

  theory

  Som projektleder er det vigtigt, at vurder hvilken konflikttype du står overfor og derefter vælge løsningmulighederne ud fra konflikttyppen.

  Læs mere
 • Træf beslutninger på den gode måde

  Træf beslutninger på den gode måde

  theory

  Fire strategier til optimale og legitime beslutninger, uden at bruge for megen tid

  Læs mere
 • Som projektleder skal du sprede positiv energi i projektet

  Som projektleder skal du sprede positiv energi i projektet

  theory

  Forstå sammenhængen mellem adfærd, tanker, sanser og de seks grundfølelser.

  Læs mere
 • Sådan udvikler du dine relationer

  Sådan udvikler du dine relationer

  theory

  Du er dit netværk! – har du et magtfuldt netværk er du en magtfuld projektleder!

  Læs mere
 • Hertzbergs motivationsteori

  Hertzbergs motivationsteori

  theory

  Hertzberg to-faktorteori skelner mellem faktorer, der skaber tilfredshed og utilfredshed. Man kan opfatte dem som speeder og bremse. Tilfredshed motiverer og utilfredshed er demotiverende.

  Læs mere
Se alle teorier
quote

"Don't overplan your life. Joining Google when I was four months pregnant was a bit of a leap, but sometimes you have to do the right thing for you right now."

- Susan Wojcicki

Hvem er airborn leadership?

Som projektleder har jeg altid ønsket mig et sted, hvor jeg kunne klikke ind og få inspiration, relevant viden og konkrete værktøjer, uanset tidspunktet og hvor jeg var. En trådløs værktøjskasse hvor viden kom til mig gennem luften. En hjælp der kunne give mig et konkret løft i min nuværende udfordring.

Du har aldrig været vigtigere som projektleder. Projekter er motoren i udvikling af en bedre forretning, nye produkter, forbedringer i samfundet og den globale omstilling til bæredygtig energi og produktion. Dit lederskab er derfor altafgørende. Som leder og projektleder er du værktøjet, der skaber resultaterne.

Jeg håber airborn leadership kan være din gateway til viden indenfor projektledelse, uanset hvilken rejse du er på.

John Ryding Olsson Grundlægger & forfatter
John Ryding Olsson Grundlægger & forfatter John Ryding Olsson

Søger du luft under vingerne?

Bliv opdateret med ny viden og nye værktøjer direkte i din indbakke