Destinationer

7 gode vaner

28. februar 2020John Ryding Olsson

Som projektleder er dit værktøj dig selv og hvis du vil blive en bedre leder, må du arbejde med dig selv. Der er ingen vej udenom. Et gammelt ordsprog siger: ”Så en tanke, høst en handling; så en handling, høst en vane; så en vane, høst din skæbne”. Aristoteles har sagt: ”Vi er, hvad vi plejer at gøre. Excellence er derfor ikke en handling, men en vane”. Det gælder også din projektledelse, du kan have gode eller uhensigtsmæssige vaner. Følgende er inspireret af Stephen R. Coveys 7 gode vaner.

Vær proaktiv – du har initiativpligten!

Den første vane handler om at være proaktiv. Det handler om, at uanset hvad du kommer ud for, så bestemmer du selv din reaktion. Du anerkender, at du har friheden til selv at vælge ud fra din selvbevidsthed, forestillingsevne, samvittighed og vilje. Læg mærke til, at ingen af disse ord har noget med andre mennesker at gøre. Det handler ikke om, hvad andre synes, du bør gøre. At være proaktiv handler om at frigøre den kraft, der ligger i friheden til selv at vælge din reaktion. Det er nok den vigtigste vane for en leder. Det er utænkeligt, at du kan lede, hvis ikke du er proaktiv. Rosabeth Moss Kanter siger: ”Show Up”. Det er dig, der sætter tingene i gang. Vær der hvor det foregår og skab fremtiden.

Sæt dig mål for din projektledelse

Den anden vane er velkendt for os projektledere: Begynd med slutningen. Det vil sige målet. Det er god projektlatin, at vi starter med målsætningen, inden vi designer projektet. Vi starter med milepælene, inden vi planlægger aktiviteterne i detaljer. Men her er det din udvikling som leder. Hvad skal målet være? Hvad vil du gerne opnå? Den første vane siger, at du er skaberen af den fremtidige projektleder. Vane to definerer målet for den leder, du gerne vil være.

Ud fra dine erfaringer i projektarbejdet, tilbagemeldinger fra interessenter og projektdeltagere, samt dine drømme om den projektleder du gerne vil være, hvad er så målet her og nu i dette projekt og på længere sigt? Rosabeth Moss Kanter siger: ”Look Up”. Løft blikket til et højere niveau, de højere principper og værdier. Hvordan ser drømme-projektlederen ud? Her kan du godt tænke i specifikke områder. Hvordan håndterer den ideelle projektleder den projektejer, du har i øjeblikket? Hvordan vil du gerne håndtere konflikterne mellem de vigtigste interessenter? Hvordan ønsker du at motivere dine projektdeltagere? På hvilket område vil du gøre det bedre i dette projekt, og hvordan ser du ud som projektleder om tre år?

Gør det vigtigste før det mindre vigtige

Vanskeligheden i dette kender vi alt for godt som projektledere. Den daglige drift har en tendens til at vinde over det langsigtede projekt, som er med til at skabe fremtiden. På samme måde er det i vort personlige liv som mennesker, at vi får gjort det som haster, hvor andre står og venter på os, mens det vi ønsker at opnå på sigt, bliver hele tiden udskudt. Det kan være efteruddannelse, opbygning af relationer, tid til venner, fritidsinteresser og sparring af medarbejdere, som på sigt kan hjælpe os.

Covey siger, at vane et og to handler om leadership. Erkendelsen af, at jeg er skaberen og har den mentale styrke til at sætte mig et mål. Men den tredje vane handler om management, det handler om en systematik, så du får tingene gjort. Den tredje vane kræver fokus på det, du har besluttet at opnå. Det handler ikke så meget om detaljeret planlægning og tidsstyring, men mere om organisering og prioritering.

”De ting, som betyder mest, må aldrig være slaver af de ting, som betyder mindst” Goethe

Involver andre og tænk vind/vind

Hvis du vil have mennesker til at følge dig og hjælpe dig, så er det afgørende, at de kan se deres fordele ved samarbejdet. Der skal være noget i det for den anden part. Vind/vind bygger på den antagelse, at der er nok til alle, at personlig succes ikke bliver opnået på bekostning af andre eller ved at udelukke andres succes. Vanen er en sindstilstand, som hele tiden søger gensidige fordele i alle menneskelige relationer. Det foregår ikke på din måde eller på min måde men på den bedste måde.

Hvis du vælger at tvinge forslag igennem, så har du valgt en vind/tab-strategi og det kræver, at du rent faktisk har en magtposition og nogle magtmidler, du kan anvende. Det kan fungere, hvis der er tale om manuelt rutinearbejde, hvor det er antallet af timer, der er afgørende for resultatet, men du kan ikke kommandere folk til at være kreative og finde de bedste løsninger.

Søg først at forstå, derefter at blive forstået

For at tænke vind/vind er det en forudsætning, at du ved, hvad andre interessenter ønsker sig. Det kræver, at du er god til at lytte til andres interesser, holdninger og følelser. Inden du forstår andre, er det rigtig svært at overbevise dem om en fælles løsning. ”Søg først at forstå”, er en meget stor ændring i de fleste menneskers tænkemåde. Vi forsøger nemlig typisk at blive forstået. Vi lytter som regel heller ikke for at forstå, men for at aflure, hvordan vi bedst svarer.

Her er det vigtigt at forstå menneskelig motivation. Vi motiveres ikke af tilfredsstillede behov, det er kun utilfredsstillede behov der motiverer. Når vi lytter med indlevelse til et anden menneske, giver vi dem oplevelsen af, at vi respekterer dem og vil dem det godt. Når dette vitale behov er opfyldt, kan vi komme med vore synspunkter. Inden vi har tilfredsstillet det grundlæggende behov, er der ingen motivation hos modparten for at høre på vores idéer.

Skab synergi og skab større værdi

Synergi er af flere defineret som den effekt, at helheden er større end summen af enkeltdelene. Synergi opstår altså ikke som et sammenskudsgilde, hvor vi kommer med hver vores ret, men hvor vi laver maden sammen. Det betyder, at vi udvikler nye retter ved at blande ingredienserne på en måde, som ingen af os har prøvet før. Det bliver noget nyt og en overraskelse for os alle sammen. Man kan sige, at synergi er den højeste form for aktivitet, hvor vi skaber sammen (co-creation), men det kræver, at vi tænker vind/vind, er empatiske og lytter indlevende.

Rosabeth Moss Kanter siger: ”Lift Up”. Løft andre op og del succesen.

Ofte er vi ikke opmærksomme på, at vores baggrund gør, at vi opfatter verden på en bestemt måde og derfor griber tingene an på en bestemt måde. Som projektleder kommer du i kontakt med mange mennesker med forskellig baggrund, kultur, uddannelse, forventninger og informationsniveau. Sandsynligheden for at nogle af dine projektdeltagere og samarbejdspartnere ikke deler dine præferencer og baggrund, er derfor stor. Dette er ikke et problem, det er en kæmpe mulighed.

Slib saven er den syvende og sidste vane, som handler om at udvikle og holde dit ”produktionsapparat” ved lige. Du må hele tiden udvikle dine kompetencer og relationer. Det gælder ikke kun erhvervsmæssigt, men også med hensyn til venner, omgangskreds og familie. Det omfatter også at spise sundt og få den nødvendige søvn og motion.

Stephen Richards Covey (1932 – 2012) var en amerikansk pædagog, forfatter, forretningsmand og keynote speaker. Covey havde en bachelorgrad i business administration fra University of Utah, en MBA fra Harvard University, og en doktorgrad i religion fra Brigham Young University. Han blev tildelt ti æredoktorater. I 1996 benævnte Times Magazine ham som en af de 25 mest indflydelsesrige personer i verden.

Et udvalg af Stephen Coveys mange bøger

  • The 7 Habits of Highly Effective People (1989, 2004) ISBN: 0-671-70863-5.
  • Spiritual Roots of Human Relations (1970) ISBN: 0-87579-705-9.
  • The Divine Center (1982) ISBN: 1-59038-404-0.
  • Principle Centered Leadership (1989) ISBN: 0-671-79280-6.
  • First Things First (1994), co-authored with Roger and Rebecca Merrill ISBN: 0-684-80203-1.
  • Living the 7 Habits (2000) ISBN: 0-684-85716-2.
  • The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness (2004) ISBN: 0-684-84665-9.
  • The Speed of Trust: The One Thing That Changes Everything (2006), Stephen M. R. Covey, co-authored with Rebecca Merrill; foreword by Stephen R. Covey
quote

"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail."

- R. Emerson

Hvem er airborn leadership?

Som projektleder har jeg altid ønsket mig et sted, hvor jeg kunne klikke ind og få inspiration, relevant viden og konkrete værktøjer, uanset tidspunktet og hvor jeg var. En trådløs værktøjskasse hvor viden kom til mig gennem luften. En hjælp der kunne give mig et konkret løft i min nuværende udfordring.

Du har aldrig været vigtigere som projektleder. Projekter er motoren i udvikling af en bedre forretning, nye produkter, forbedringer i samfundet og den globale omstilling til bæredygtig energi og produktion. Dit lederskab er derfor altafgørende. Som leder og projektleder er du værktøjet, der skaber resultaterne.

Jeg håber airborn leadership kan være din gateway til viden indenfor projektledelse, uanset hvilken rejse du er på.

John Ryding Olsson Grundlægger & forfatter
John Ryding Olsson Grundlægger & forfatter John Ryding Olsson

Søger du luft under vingerne?

Bliv opdateret med ny viden og nye værktøjer direkte i din indbakke